964 ondertekeningen

Klik hier om de petitie ook te tekenen!

We zijn niet tegen de energietransitie en groene energie, maar écht groen daarvoor opofferen is natuurlijk een heel slecht idee.  Als we niet oppassen, constateren we over een jaar of 10, als de energietransitie volbracht is, dat er grote stukken natuur verpest of verdwenen zijn. Dat is het paard achter de wagen spannen.

Lees verder …

23 Reacties

 1. Hoeveel zonnepanelen hebben jullie van “Eerlijkmetgroen” zelf op het dak liggen dan?

  1. Beste Regiowatcher,
   Dat zijn er 292 om precies te zijn. En jij?
   We zijn niet tegen duurzame energieopwekking, maar wel tegen megaparken op beschermd natuurgebied.
   Dat kun je lezen op deze site.
   Groet!

  2. GJ Koomen zegt:

   Bij mij 34 panelen

  3. Paul van der Horst zegt:

   Ik heb negen hoogrendement panelen liggen
   Die wekken op jaarbasis 2500 kWh op
   Op jaarbasis is dat voldoende om mijn verbruik op jaarbasis te dekken. Voor mij zijn de zonnepanelen op Remmerden dus niet nodig.

 2. “Eerlijk met groen” is niet zo eerlijk met zijn stemadvies. Er zijn meer partijen dan alleen VVD en RB die “nee” zeggen tegen zonneparken, zoals het CDA. Als je serieus wil worden genomen , dan moet je niet onjuiste informatie verspreiden door de kiezers verkeerd voor te lichten! Weinig chic.

  1. Geachte heer Bongers,
   Het gaat er niet om wat je zegt, maar om hetgeen je doet.
   Tot nu toe heeft o.a. het CDA alle besluiten gesteund (zonder kanttekeningen) die het mogelijk maken mega zonnevelden te realiseren in natuurgebied. We hebben als Eerlijk met groen elke gelegenheid gebruikt om onze zorgen kenbaar te maken en rechtstreeks onderbouwde input te geven aan de Raad en wethouder. Geen van die inspanningen is aanleiding voor het CDA geweest om als gekozen volksvertegenwoordigers contact op te nemen met bezorgde burgers. Wel teleurstellend!

 3. Jan C Wiesenekker zegt:

  Vanavond beslist de Raad hoe Rhenen zelf energie gaat opwekken. Voor de inspraak mogelijkheid was de 25 hect grond al verkocht aan mensen die voor informatie hadden van diverse coalitie partijen en was bouwvergunning voor een transformatie huis al aangevraagd. (voldongen feiten? i.p.v. inspraak bij de CU wethoudster? ) Geen enkel initiatief van het College om i.p.v. geld uitgeven aan een externburo. Om de eigenaren van gebouwen o.a. op Remmerden te faciliteren om hun daken te beleggen met zonnepanelen. Wij snappen de aanpak niet om wel een gedeeltelijk Frans bedrijf panelen aan te leggen in een landschappelijk beschermd gebied. Terwijl men eigen ondernemers kon helpen met een groot zonneveld op daken op Remmerden. Ook het kostbare plan van het extern Buro om Rhenen en Achterberg van het Gas af te halen. zonder enige berekening welke klimaatwinst dit wel zou geven lijkt op misleiding van de burger om maar te voldoen aan vervolg van politieke carrières. Een eenvoudig rekensommetje van een leerling in het VO. Leert dat dit warmtenet ontwerp door de jaren heen meer CO2 kost dan gewoon het gasnet te benutten. En de inwoners van Rhenen een stijging van de geleverde energieprijs van minimaal 40% zal opleveren. Zo snel zal alles niet veranderen, in Maart kunt u kiezen wat werkelijk beter is voor het Rhenens Belang.

 4. Duurzaamheid; een woord in veel toepassingen gebruikt.
  Echter werkelijk duurzaam is in de basis energetisch een cirkel; zoals alles in onze natuur; het is gebalanceerd nemen en geven.
  Het zonneveld neemt licht en warmte weg van de grond; en geeft alleen elektrische energie en landschapsontsiering terug.
  Er zijn alternatieve energiebronnen nodig; met koolwaterstoffen verder is geen optie voor de lange duur.
  Los nog van maatschappelijk en culturele veranderingen die nodig zijn en nu eigenlijk ook al plaats vinden.
  In het huidige energieplan mis ik met name opslag van elektrische energie op plekken waar deze ook het meest afgenomen zal worden; denk hierbij aan constructiebedrijven met veel werktuigen.
  Maar ook klein en fijnschalige benutting van windenergie die architectonisch beter inpasbaar is op plaatsen waar de natuurlijke luchtsnelheid altijd groter is; (hier in de buurt van de Neder- Rijn.)
  Denk hierbij ook aan de Rijnbrug waar je met een beetje wind je fietsstuur al goed moet vasthouden!
  Op het moment worden klein horizontale windturbines ontwikkeld; met name in Amerika; die hiervoor wellicht een oplossing kunnen bieden.
  Zonnecellen leveren gelijkspanning en stroom wat gemakkelijk in plaatselijke accustations kan worden opgeslagen; die dan ook weer via bestaande kabelverbindingen verbonden kunnen worden; deze kabels hoeven dan niet het totale verbruik te transporteren.
  In tijden van weinig plaatselijk verbruik kan het gehele net zichzelf dan weer in “balans brengen”.
  Een nieuw idee? nee hoor; het werd voor 1900 al toegepast bij de aanleg van elektrische gelijkstroomverlichting
  in het operahuis te Wenen, stoommachines met generatoren (440V gelijkspanning) buiten de stad en relatief lichte kabels naar de centrale accu in het operahuis waar verdere verdeling plaatsvond; bij veel verbruik nam de accu het over en konden de generatoren met gemiddelde stroom blijven laden; wat vooral het stookpatroon van de stoomketels ten goede kwam,=>minder vervuiling; kolenverbruik en vermoeidheid van de stokers.
  Er zijn in Rhenen naar mijn bevinding en vooral ervaring een aantal terreinen waar afdekking in zowel winter als zomer prettig zou zijn; denk hierbij aan de parkeerterreinen van bouwmarkt Karwei en het NS-station met ook hier weer een lokaal accustation of buurtbatterij zoals nu reeds op proef toegepast in bepaalde woongemeenschappen.
  Hierbij toepassing van zonnecellen met gefilterde lichtdoorlating; zoals reeds toegepast op de perrons van Utrecht-
  Centraal=> ga er eens kijken en neem dan de trein op 1500Volt GELIJKSPANNING van Rhenen naar Utrecht.
  Dit zou voor beide partijen een win-win situatie kunnen zijn; natuurlijk met mensvriendelijke vormgeving en presentatie van het betreffende bedrijf => duurzaam!!
  E.e.a. kost geld maar zou dan ook als een universeel voorbeeld gepresenteerd kunnen worden voor bredere financiering.
  Hier stop ik met mijn reactie; er valt nog veel meer te vertellen en aan te dragen misschien volgt dat nog eens.
  Dit ten gunste van onze mooie stad en omgeving; Rhenen.

 5. Hey allemaal,

  Landbouwgrond is helemaal niet ‘écht groen’. Landbouwgrond is: monocultuur, overbemesting, herbiciden, pesticiden en een bijdrage aan een gigantisch Nederlands stikstofprobleem (dierenvoeder). Dus zelfs een zonnepark is dan nog beter. Daar leeft en groeit van alles tussen is gebleken.

 6. Betrokkenheid bij natuur en bestuur vind ik positief maar is dit initiatief niet te veel van het goede? We zijn in Rhenen gezegend met een hele omvangrijke, diverse en rijke natuur. Is het dan zo’n opgave om zelfs een stuk verarmd bieten- en maisland aan de rand van een industrieterrein beschikbaar te stellen voor de productie van groene stroom? Is investeren in Groene Stroom dan het thema om de onrechtvaardigheden in onze economie aan de orde te stellen? M.i. verdient ons lokale bestuur nu onze volle steun in het realiseren van zonneparken en windmolens. Ook wij in Rhenen moeten onze bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat zijn we m.i. verplicht aan alle mensen die nu al of later in hun bestaan bedreigd worden door klimaatverandering. N.B. daar horen wij Nederlanders ook bij met onze kwetsbare laagland nabij de stijgende zee! Met hartelijke groet, Frans

  1. Ik sta geheel achter bestrijden van klimaatverandering en sta geheel achter groene politiek. Maar puur omdat het op papier een redelijk plan is, betekent nog niet dat het ook moet worden gedaan. Er is een reden waarom mensen zonneparken, en al helemaal windmolens, niet willen, en dat is niet omdat burgers niet bereid zijn hun “eerlijk deel” op te offeren. (gaat “maar” over 1% van het oppervlak van de gemeente, zo kan je alles wel rechtvaardigen)
   Maar het is krom om een natuurgebied op te offeren voor de natuur en al helemaal wanneer zonnepanelen op daken veel beter zouden zijn: mensen worden meer zelfvoorzienend, energierekening omlaag, bedrijven vergroend, efficiënt grondgebruik want het kan gewoon op bestaande daken ipv het schaarse stuk open land dat we hebben.
   Waarom kiezen voor een nadelige oplossing als je ook kan kiezen voor een oplossing waar burgers zélf ook baat bij hebben en niet alleen een paar grote bedrijven?

   En met die natuur in Rhenen valt het vies tegen. Groot deel van de grond is gewoon bebouwd of is landbouwgrond (en dat telt niet als natuur, dat is productiegebied: en het is zeker niet toegankelijk voor burgers want het is privaat eigendom). Ja, vergeleken met delen van Nederland (toch al een erg dichtbevolkt land met nauwelijks echt natuur – groot deel van dit land is één groot bio-industriegebied). Maar juist daarom is het belangrijk dat Rhenen, één van de weinige plekken in dit land met open ruimtes en bossen, ook groen blíjft.

   En zo heilig zijn die windmolens ook niet. Niet alleen zijn ze een ernstige horizonvervuiling, ze zijn ook nog gevaarlijk voor vogels (natuur? dit land is al zo dier onvriendelijk als kan). Er wordt in dit land al windstroom opgewekt; maar we gebruiken veel van die stroom om een enorm datacentrum in het Noorden te voorzien van stroom (Zondag met Lubach uitzending); als we dit niet hadden gedaan dan waren die windmolens/zonnepanelen hier lang niet zo hard nodig geweest. Ja, bijdragen aan klimaatbeleid, graag. Maar niet zodat dan deze giganten miljoenen kunnen blijven verdienen, over de ruggen van de burgers.

   En ja, dit is niet het einde van de wereld, maar dat maakt het niet minder erg. Dat betekent niet dat de gemeente haar gang zo kan gaan.

  2. Helemaal mee eens

 7. Jan C Wiesenekker zegt:

  Mijn Vragen.

  Is het College voorstel aan de Raad om 2 windmolens te plaatsen op Remmerden bij de begraafplaats en bij nationaal park Heuvelrug klaar voor inspraak? Immers er is pas een tekstwijziging in de Raad geweest op 23 mrt 2021. Op 29 maart 2021 is in de kadernota vastgesteld: Voor zonnevelden heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om deze in de gemeente Rhenen niet toe te staan op gronden met agrarische of natuurbestemming tot nader beleid hiervoor is ontwikkeld.
  Waarom wijkt het College hiervan af op voorstel van grondeigenaren? Er is al do0r grondeigenaren m.i. voorbarig de jarenlange pacht opgezegd? Is dit geen transitie, maar een verdienmodel?
  Is het volgens het College een serieus kanshebbend voorstel? Of een losse Flodder om maar wat voor te stellen in de RES?
  Gemeentes hebben n.l. de meeste mogelijkheden om eventuele specifieke zoekgebieden voor windmolens eruit te halen of niet te gebruiken, heeft u dit overwogen en voorgesteld eerst de industrie te verplichten rookgasreiniging toe te passen, voordat Rhenense natuur beschadigd wordt met Windmolens, zoals regelmatig aan Klimaat Rhenen is voorgelegd?
  Heeft u al consensus met de grondeigenaren en met bestuur Nationaal Park over de plaatsing van 2 meer dan torenhoge windturbines?
  Wanneer is uw College Windmolenvoorstel op Remmerden bekend gemaakt aan de inwoners?
  Waarom ben ik dan als deelnemer van de RES bijeenkomsten niet geïnformeerd over dit windmolenplan op Remmerdenzoals beloofd was?
  Is alles wel afgewogen zoals de wettelijke afstand van Turbines tot de nabijgelegen bewoning aan Europese normen getoetst? In Duitsland is dit 1 KM
  Zijn de diverse geloofs mores op de laatste rust plaats op de Larikshof getoetst.
  Zijn de graven bezitters geïnformeerd en akkoord? Bv. Boedistische of Joodse graven?
  We hebben Godsdienst vrijheid, heeft u met dit fenomeen meningsvrijheid over Grafrust rekening gehouden?

 8. Er is gigantisch veel oppervlak te benutten op gebouwen en huizen. Dat is ingewikkelder en gaat trager dan gewoon een stuk natuur pakken en volplempen. Voor dat laatste kiezen is pure luiheid en gemakzucht en dat mag je nooit faciliteren!

 9. Paul van der Horst zegt:

  Het was al een planologische miskleun om op de prachtige zuidhelling van de Utrechtse Heuvelrug het industrieterrein Remmerden te plaatsen. Om daarnaast nu ook nog eens 40ha. uniek natuur- en cultuurlandschap op te offeren aan discutabele industriële energieopwekking is ronduit fouter dan fout.

  1. Jan van Zwam zegt:

   Precies.
   En bovendien:
   waarom burgers pesten met horizonvervuiling als je burgers ook kan hélpen?
   We kunnen net zo veel bereiken als we de woningen en bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen:
   dan worden burgers eens echt geholpen. Woning meer waard, zelfvoorzienend, lagere energiekosten, efficiënt grondgebruik, en bedrijven betalen eindelijk eens hun fair share. Ze mogen al blij zijn dat we ze zo’n groot stuk van de gemeente (remmerden) klakkeloos hebben gegeven in naam van banen en groei.
   Niet alleen is een zonnepark/windmolen heel krom (als je natuur wil behouden), het is ook nog helemaal niet nodig. Klimaatbeleid is belangrijk maar juist daarom is het zaak om het ook op zo’n manier uit te voeren die natuur en burgers wezenlijk helpt en niet alleen de belangen van het bedrijfsleven dienen.

  2. J.H. ter Haar zegt:

   Helemaal mee eens!

 10. Maartje van Kaam zegt:

  Met ieder stukje natuur dat opgeofferd wordt, offeren we een stukje van onszelf. 🍀💚🦚

 11. Willem Oorschot zegt:

  Leg eerst de daken van het industrieterrein Remmerden vol met zonnepanelen,

  1. Precies.
   En ook de daken van burgers *die dat willen*, hebben wij ook eens wat aan:
   – zelfvoorzienend
   – efficiënt grondgebruik
   – lagere rekening voor energie (lastenverlichting is erg welkom)
   – prachtige investering in huizen (als het goed is)
   – geen horizonvervuiling
   En Remmerden al helemaal: zij verdienen hier goed aan, mogen ook iets bijdragen. Wel zo “Maatschappelijk verantwoord”.

 12. Thea Soetendaal zegt:

  Ik stel het dak van mijn huis graag beschikbaar. Laten we zuinig zijn op onze prachtige natuur.

 13. Geen goed plan, zowel esthetische als planologisch. Een prima alternatief voor dit plan is om alle daken op het industrieterrein dat ervoor ligt van zonnepanelen te voorzien.

 14. janwillem zegt:

  heel nederland licht onderhand vol met zonnepanelen en staat vol met windmolens ten koste van het groene natuur en in rhenen is er helemaal geen plaats meer voor dat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *