Documenten

05-01-2021 Verkenning initiatief energiepark Remmerden

27-02-2021 Brief gemeente Rhenen aan omwonenden

23-02-2021 Vastgesteld raadsbesluit Beleidskader Zonnepanelen op Land

23-02-2021 Beleidskader Zonnepanelen op Land

19-04-2021 Uitnodiging aan omwonenden

19-04-2021 Vragenlijst omwonenden n.a.v. bijeenkomst

19-04-2021 Presentatie omwonendenbijeenkomst 19 april 2021

20-04-2021 Raadsbesluit Kadernota Participatieproces Visie op Rhenen

20-04-2021 Kadernota Participatieproces Visie op Rhenen

21-04-2021 RES 1.0

08-05 2021 Gelderlander: Ophef in Rhenen over mogelijke komst zonnepark bij Remmerden

12-05-2021 Verslag omwonendenbijeenkomst 19 april 2021

12-05-2021 Beantwoording vragen omwonendenbijeenkomst 19 april 2021

18-05-2021 Quick scan Flora en Fauna Solarfields Remmerden

18-05-2021 Windenergie bij Remmerden?

18-05-2021 Principeverzoek Solarfields

2-06-2021 Inspraaknotities JH

2-06-2021 Inspraaknotities PvdH

2-06-2021 Inspraakreactie LTO inzake vaststellen RES Foodvalley 1.0

9-07-2021 Advies MooiSticht op principeverzoek

16-7-2021 Inspraakreactie Utrechts Landschap

2-11-2021 Collegevoorstel principeverzoek zonnepark Remmerden

7-11-2021 Brief aan omwonenden Positief besluit principeverzoek Solarfields

7-12-2021 Inspraaknotitie Juliette H Commissievergadering 7-12-2021

7-12-2021 Inspraaknotitie Edward vdZ Commissievergadering 7-12-2021

7-12-2021 Inspraaknotitie G.J. K. Commissievergadering 7-12-2021

7-12-2021 Inspraaknotitie Paul vdH Commissievergadering 7-12-2021

7-12-2021 Inspraakreactie Utrechts Landschap Commissievergadering 7-12-2021

15-2-2022 Lokaal eigenaarschap bij grootschalige energieprojecten (beleidsstuk)

15-2-2022 Inspraakreactie geanonimiseerd Commissievergadering 15-2-2022

15-2-2022 Inspraakreactie Eerlijk met Groen Commissievergadering 15-2-2022

24-2-2022 Energie Coƶperatie Rhenen geen initiatiefnemer en woordvoerder meer