Info

  • Gemeente Rhenen heeft een oppervlakte van 4200 hectare (land);
  • ca. 1350 hectare ligt in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (bos en landgoederen);
  • het Binnenveld, oostelijk van de Heuvelrug, is ca. 1350 hectare groot (dunbevolkt, open agrarisch gebied);
  • de akkers bij de Heuvelrug, ten noorden en zuiden van de Autoweg, zijn tezamen ca. 45 hectare;
  • ca. 900 hectare is bebouwd (woning/handel/industrie).

Voor de energietransitie, denkt de Wethouder Duurzaamheid dat er 61 tot 69 hectare zonnevelden nodig zijn en 1 tot 2 windturbines met een hoogte van 240 meter. En, zegt ze, als je meer windturbines plaatst heb je minder zonneveld nodig. In het beleidskader “Zonnepanelen op Land” hebben  B en W besloten dat zonnevelden in het Binnenveld niet zijn toegestaan. Daarom zijn de pijlen op de Heuvelrug gericht, want daar liggen ook akkers en velden, maar 45 hectare is niet toereikend. Betekent dat dan meer windturbines? Het beleidskader Windenergie is nog in de maak, maar door vragen van verschillende fracties, weten we dat de wethouder ook voor wind kijkt naar de velden en akkers bij de Utrechtse Heuvelrug.

Wij (de belanghebbenden van de Heuvelrug in Rhenen) willen natuurlijk ons steentje bijdragen, maar we willen niet het afvoerputje van de gemeente worden. In de motivatie het agrarische land in het Binnenveld te behoeden, staat niets wat ook niet opgaat voor de akkers en velden bij de Heuvelrug (te vinden in de kadernota “Visie op Rhenen”). Er wordt met twee aspecten geen rekening gehouden. Ten eerste behoort het Binnenveld niet tot het Natuurnetwerk Nederland en de akkers bij de Heuvelrug wel. Ten tweede, 69 hectare past niet op de 45 hectare veld bij de Heuvelrug, ook al leg je het vol, en daarom zullen er meer windturbines nodig zijn. Voor het Binnenveld is 69 hectare slechts 5%!  

Moet het anders? Wij denken van wel. Begin met investeren in daken, maak ze geschikt, zodat ALLE daken vol gelegd kunnen worden. Gebruik de ruimte langs wegen en spoorwegen, daar is nog wel een paar kilometer te vinden. Ja, dat kost meer tijd en geld dan de energiebehoefte op 1 stuk vrije natuur te projecteren, maar de natuur is dat waard.

Laten we vooral EERLIJK zijn met groen. IEDEREEN moet zijn steentje bijdragen. Dat bereik je niet door mee te lopen met projectontwikkelaars, die allereerst het laaghangende fruit gaan ophalen. Dat bereik je niet door mee te werken aan grondspeculaties omdat industriële ontwikkeling geld oplevert.

De vergunningen zijn nog niet aangevraagd, dat zal eerdaags gebeuren, maar omdat de gemeente zo ruimhartig was naar het Binnenveld en de projectontwikkelaars voor de Heuvelrug heeft verwelkomd, is de speculatie met grond al begonnen. Boeren (landbouwers) die al generaties lang in dit gebied “boeren” is de pacht opgezegd, want de (nieuwe) grondeigenaren gaan voor meer opbrengst.

De locatie waar projectontwikkelaars hun oog op hebben laten vallen, is uniek Nederlands natuur- en cultuur gebied. Het ligt in de kern van het Natuurnetwerk Nederland. Dit landschap met stuwwal – Utrechtse Heuvelrug – en Neder-Rijn, is heel bijzonder. De beboste hellingen, akkers en uiterwaarden vormen al sinds mensenheugenis het karakter van deze omgeving.  Het gebied is beschermd door Natuurnetwerk Nederland, de uiterwaarden zijn Natura 2000 gebied en de bossen behoren bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

De velden bij de Heuvelrug, worden veelvuldig bezocht door foeragerende dieren. Je hoeft echt niet je best te doen om ze tegen te komen. Er lopen reeën en hazen, er jagen vossen, buizerds en haviken. Maar je ziet ook uilen en wespendieven zweven over de velden op zoek naar een prooi. In de bossen vlak langs de velden zijn verschillende dassenburchten. En elk najaar tijdens de ganzentrek, strijken grote groepen ganzen op de akkers neer.

Energiebedrijven die duurzame energie produceren, krijgen 15 jaar lang (exploitatie)subsidie, en kunnen zo risicovrij ondernemen en investeren. De gemeente kan een omgevingsvergunning verstrekken strijdig met het bestemmingsplan, en wil graag meewerken, want ze heeft een energietransitie uit te voeren, en op deze manier kost het de gemeente noch geld, noch tijd. De rekening wordt verlegd naar het landschap en de bewoners (mens en dier!).

We zijn niet tegen de energietransitie en groene energie, maar écht groen daarvoor opofferen is natuurlijk een heel slecht idee.  Als we niet oppassen, constateren we over een jaar of 10, als de energietransitie volbracht is, dat er grote stukken natuur verpest of verdwenen zijn. Dat is het paard achter de wagen spannen.

Klik hier om de petitie te tekenen!